Τι είναι το EcoDESforFOOD?

green tree in a box isolated on white background

Το EcoDESforFOOD είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποτελεί μέρος του προγράμματος «Καινοτομία και συνεργασία για την ανάπτυξη καλών πρακτικών» του Erasmus+. Το έργο αυτό αποσκοπεί στη ανάπτυξη μιας δωρεάν πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον αειφόρο σχεδιασμό και παραγωγή συσκευασιών τροφίμων. Το έργο απευθύνεται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής τροφίμων των γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και σε όσους ασχολούνται με σχεδιασμό και παραγωγή συσκευασιών τροφίμων.

Για περισσότερο από είκοσι τέσσερις μήνες, οι εταίροι του έργου EcoDESforFOOD + εργάσθηκαν για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ολιστικής επιμόρφωσης με θέμα τον οικολογικό και αειφόρο σχεδιασμό που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στόχος του έργου είναι να προσφέρει μια πλήρη επιμόρφωση που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων καθώς επίσης και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων σε αυτόν επαγγελματιών.

Αυτό θα επιφέρει ανάπτυξη στην εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό των ευρωπαίων επαγγελματιών, οι οποίοι αναμένεται να αναπτύξουν νέες  δεξιότητες που θα συμπληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και εμπειρία.

Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το έργο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τρεχουσών προσφερόμενων επιμορφώσεων στις χώρες που συμμετέχουν και των πραγματικών αναγκών του τομέα, με στόχο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί κατάλληλα.

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το έργο;

Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες από διάφορους τομείς όπως μηχανικούς βιομηχανικού σχεδιασμού και γραφίστες, διευθυντές μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συσκευασία και το μάρκετινγκ γεωργικών ειδών διατροφής.

Τα αποτελέσματα του έργου EcoDESforFOOD + αναμένεται να αξιοποιηθούν ως σημείο αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ώστε μέσω των προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης να προωθηθούν νέες δεξιότητες με στόχο την εξειδίκευση των επαγγελματιών της βιομηχανίας της συσκευασίας γεωργικών προϊόντων.

Green men in circle

EcoDESforFOOD+

Συνδέουμε ανθρώπους για τον σχεδιασμό ενός καλύτερου μέλλοντος

4

Ευρωπαϊκές Χώρες

24

Μήνες Εκπαίδευσης

730

Ημέρες Καινοτομίας

Ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το:

Το EcoDESforFOOD είναι ένα έργο του Erasmus + KA2 (2015-2017)

Το νέο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η του Ιανουαρίου 2014, είναι το μέσο με τη βοήθεια του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-θυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις του έργου.