Τελική συνάντηση των εταίρων του Ecodesforfood+στη Σαραγόσα

Τελική συνάντηση των εταίρων του Ecodesforfood+στη Σαραγόσα

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τελευταία διακρατική συνάντηση του προγράμματος ECODES στις εγκαταστάσεις του PCTAD στη Σαραγόσα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων της κοινοπραξίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας εξέτασαν τη συνολική πρόοδο του έργου. Ανέλυσαν τα αποτελέσματα και τα σχόλια που έλαβαν από τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές δοκιμές της πλατφόρμας, προσδιόρισαν βελτιώσεις στο περιεχόμενο των ενοτήτων, εξέτασαν τους διάφορους δείκτες προόδου του έργου και ανέλυσαν τις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του κοινού στις διάφορες χώρες.

No Comments

Post A Comment