Εκπαίδευση

Μεταβείτε στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του EcoDESforFOOD+

Μάθετε πως να σχεδιάσετε οικολογικές συσκευασίες προιόντων και τροφίμων χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές.