Vad är EcoDESforFOOD+?

green tree in a box isolated on white background

EcoDESforFOOD+ är ett europeiskt projekt som ingått i ErasmusPlus-programmet ”Innovation and cooperation for the development of good practices”. Projektets fokus har varit att utveckla en tvärvetenskaplig utbildning som rör miljömedveten design av förpackningar för livsmedelsindustrin. Utbildningen erbjuds på en digital lärplattform. Målgruppen är yrkesverksamma inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt de som arbetar med tillverkning av förpackningar.

Under två år har deltagarna i projektet EcoDESforFOOD+ arbetat med att skapa och driva en utbildning som nu distribueras via en digital lärplattform. Utbildningen ger en helhetssyn i ekodesign och är heltäckande för de områden som är nödvändiga vid implementering av ekodesignprodukter.

Utbildningen förväntas leda till en ökad specialisering och professionalisering av berörda yrkesgrupper i Europa; de kommer att förvärva nya kunskaper och färdigheter som kompletterar deras tidigare utbildningar och erfarenheter.

Dessutom omfattar projektet en analys av, såväl det nuvarande utbudet av kurser inom ekodesignområdet i de deltagande länderna, som av de verkliga behoven inom de nämnda sektorerna, i syfte att utveckla och anpassa kursinnehållet på ett effektivt sätt.

Till vem riktar sig projektet?

Målgruppen för denna utbildning är yrkesverksamma med olika bakgrund, såsom industridesigners, grafiska formgivare, chefer inom jordbruksnäringen för små och medelstora företag, matproducenter inom jordbruksnäringen, företagare inom förpackningsindustrin samt marknadsförare.

Projektet EcoDESforFOOD+ kommer att utgöra en referens inom ”European Qualifications Framework for lifelong learning” och även att bidra till en kompetenshöjning som möjliggör en ökad specialisering inom de aktuella yrkesgrupperna.

Green men in circle

EcoDESforFOOD+

Ansluta människor för att skapa en bättre framtid

4

Europeiska Länder

24

Månader av Lärande

730

Dagar av Innovation

Samfinansierat Projeckt:

EcoDESforFOOD är ett Erasmus + KA2-projektet (2015-2017)

Det nya ErasmusPlus-programmet som startade den 1 januari 2014 är det verktyg genom vilket Europeiska kommissionen stöder initiativ inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott.

Bland andra prioriteringar, integrerar ErasmusPlus-programmet strategiska åtgärder som stöder det formella och informella livslånga lärandet över EU-ländernas gränser, med en tydlig inriktning mot internationalisering, ökade kontakter mot ”tredjeländer” för att förbättra utbildnings- och praktikmöjligheter för enskilda personer samt för att förbättra anställbarhet för studenter, lärare och arbetare.

Håll dig uppdaterad med alla nyheter om projektet.