Partners

AULA DEI Science and Technology Park Stiftelsen

Aula Dei Science and Technology Park (PCTAD) Stiftelsen är en privat stiftelse bildad genom offentligt initiativ i oktober 2006 genom ett gemensamt initiativ mellan regeringen i Aragon och Rådet för högre vetenskaplig forskning (CSIC), med målet att leda utvecklingen av vetenskaps- och teknikparken i Aula Dei Campus (Zaragoza).

PCTAD stiftelsen verkar för att överföra kunskap mellan forskningscentra kopplade till teknologiska- och investeringsbehov i forskning och utveckling hos företag inom jordbruksföretag, livsmedelsindustrin och miljösektorn och ger direkt stöd och samarbetar i alla led vid ledning av FoU och ger teknisk rådgivning vid begäran.

Webbplats: www.pctad.com

Universitetet i Zaragoza

Universitetet i Zaragoza (UNIZAR) grundades år 1541 och det anses som det viktigaste centrat för teknisk innovation i Ebrodalen (Spanien). Universitetet har över 40000 studenter och lärare, 18 centrumbildningar, 56 avdelningar och 6 forskningsinstitut.

Universitetet i Zaragoza har lång erfarenhet av forskning och utveckling och av olika utbildningsprogram. Forskningsverksamheten är organiserad i olika forskningsinstitut, bestående av internationellt erkända grupper.

Forskargruppen som deltar i projektet EcoDESforFOOD+  är ”I+aiTIIP”, som är specialiserad mot ekodesign, hållbar design eller mekanisk konstruktion.

Webbplats: www.unizar.es

Luleå tekniska universitet

Universitetet är det enda i Sverige med en sammanhållen campusmiljö enligt den brittiska modellen där allt samlas runt universitetet.

Universitetet är det enda i Sverige med en sammanhållen campusmiljö enligt den brittiska modellen där allt samlas runt universitetet.

Luleå tekniska universitet erbjuder en kurs ”Materialval och ekodesign” sedan år 2000 och dess huvudsakliga arbetsområde är Materialval, metodik för att hitta det bästa materialet för komponenter och produkter, ekodesign, verktyg för att minska miljöpåverkan genom lämpliga val av material, val av bearbetningsmetoder samt livscykelanalys av komponenter och produkter.

Webbplats: www.ltu.se

Marketmentoro

MARKETMENTORO bildades genom privata initiativ i november 2009.

MARKETMENTORO LTD skapades under en period då den globala ekonomiska miljön var under förvandling mot en ny ekonomi och Cypriotiska företag, särskilt små och medel stora stod inför stora konkurrenskraftsproblem.

MARKETMENTORO LTD består av ett dynamiskt team av unga forskare och erbjuder ett omfattande paket av tjänster som försöker svara mot de behov som moderna Cypriotiska företag, särskilt i frågor som innovation och teknik uppvisar.

Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, till företag och grupper, till den offentliga såväl som den privata sektorn, med rådgivning samt samordning och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt och undersökningar.

Håll dig uppdaterad med alla nyheter om projektet